wtorek, 20 czerwiec 2023 12:15

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO TYLKO DO 30 CZERWCA

Przypominamy o upływającym terminie składania wniosków o zakup preferencyjny węgla kamiennego w ramach prowadzonej sprzedaży końcowej. Wnioski można składać maksymalnie do 30 czerwca br.

Formularze należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach (biuro nr 1), bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym przypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Podczas sprzedaży końcowej można złożyć tylko jeden wniosek o zakup. Nie obowiązują limity ilościowe zakupu węgla, ani dotychczas zakupiona ilość paliwa stałego.

Cena węgla kamiennego wynosi 2000 zł brutto za tonę. Do ceny nie jest wliczony transport węgla z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego oraz usługi dodatkowe oferowane w punktach odbioru.

Wyświetlony 1719 razy