czwartek, 22 czerwiec 2023 12:40

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZABIERANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BRUSY ZA 2022 ROK

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZABIERANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BRUSY ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 28aa ust. 6,7,8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy. Debata nad Raportem o stanie gminy Brusy za 2022 rok stanowi punkt 6 porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Brusach zwołanej na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. 28 czerwca 2023r. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wyświetlony 2160 razy