piątek, 16 czerwiec 2023 09:34

"DOSTĘPNY URZĄD"

Gmina Brusy realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Dostępny Urząd” finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość otrzymanego grantu wynosi 167 920,00 złotych.

W ramach zadania dobudowana zostanie winda zewnętrzna do budynku urzędu, która wyposażona będzie w sygnalizację optyczną i dźwiękową, napisy w alfabecie brajla. Wejście do windy oznaczone zostanie guzami i listwami dotykowymi co ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ARTMED Sp. z o.o. z Tomaszowa Maz., która wykona zadanie za kwotę 603.313,97 złotych. Nadzór inwestorski nad realizacja zadania pełni firma PeKaBud Patryk Kubiszewski za kwotę 8 tysięcy złotych

Ponadto w ramach zadania:

  • w budynku urzędu na drzwiach umieszczone zostaną tabliczki w alfabecie Braille’a z opisem pomieszczeń, wykonano plan tyflograficzny obejmujący parter i piętro budynku urzędu, zakupiono pętlę indukcyjną oraz krzesło ewakuacyjne - wykonawcą jest firma Altix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 34.534,69 złotych
  • zakupiono bezprzewodowy system przywoływania w łazienkach dla osób z niepełnosprawnościami – wykonawcą jest firma ELPILAR Marek Osowski, koszt 1.669,11 złotych
  • w zakresie dostępności cyfrowej zakupiono abonament na transkrypcję nagrań materiałów opublikowanych na stronach internetowych gminy, koszt 1.476,00 zł brutto

Celem przedsięwzięcia grantowego jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami samodzielne poruszanie i komunikowanie się w budynku Urzędu Miejskiego w Brusach poprzez likwidację barier architektonicznych i komunikacyjno-informacyjnych.

Termin realizacji zadania ustalono do 29 września 2023 r. Całość zadania wynosi nieco ponad 650 tysięcy złotych.

_DSC7254.JPG

dostępny_urząd_logotypy.jpg

pfron-zielone.png

 

Wyświetlony 2567 razy