piątek, 28 lipiec 2023 14:31

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

logotypy_OZE.jpg

Projekt „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.03. Odnawialne źródła energii – REACT-EU). Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

________________________________________________________________________________________________________

 

Burmistrz Brus podpisał umowę z firmą PGI2 z Chojnic na zakup, dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Brusy.

Umowa opiewa na około 947 tysięcy złotych. W ramach zadania instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane na ośmiu obiektach użyteczności publicznej: Centrum Kultury i Biblioteki, hydroforni Zakładu Gospodarki Komunalnej, Szkole Podstawowa nr 1 i nr 2, Żłobku Samorządowym, budynku socjalno – sportowym, świetlicy wiejskiej w Kosobudach i Urzędzie Miejskim w Brusach.

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa gmin i zadania pod nazwą „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny”. Każdy z samorządów realizuje inny zakres przedsięwzięcia dostosowany do swoich potrzeb.

 _DSC8145.jpg

_DSC8158.jpg

 RPO.jpg

Wyświetlony 5929 razy