czwartek, 21 wrzesień 2023 08:37

PAMIĘTAJ O OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I KOLEJNEJ RACIE PODATKÓW

Drodzy Mieszkańcy! Przypominamy, że 15 września minął termin płatności kolejnej raty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminowa płatność zobowiązań podatkowych wiąże się z brakiem poniesienia dodatkowych kosztów odsetek i upomnienia.

Wyświetlony 3520 razy