piątek, 22 wrzesień 2023 12:46

PROGRAM FUNDACJI BGK „SPORT NA START” REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W BRUSACH

25 września rusza w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach realizacja programu „SPORT NA START” pod nazwą „Po zdrowie i sprawność z BGK”.

Autorką i koordynatorką projektu jest nauczycielka wychowania fizycznego Jolanta Peplińska, na realizację przedsięwzięcia udało się uzyskać kwotę 19851,00 zł.

W realizacji programu uczestniczyć będą uczniowie szkoły oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brusach. Celem programu jest propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród młodzieży, podniesienie poziomu sprawności fizycznej młodzieży, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, edukacja przez sport i zabawę, kształtowanie postaw współodpowiedzialności za współuczestnika aktywności ruchowej, nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, popularyzacja rywalizacji opartej o odpowiedzialność i sprawiedliwość, kształtowanie postawy kulturalnego kibica, integracja społeczna uczniów naszej szkoły z osobami z niepełnosprawnościami.

W ramach realizacji zaplanowano:

1. Organizację zajęć sportowych w okresie realizacji projektu w dwóch grupach wiekowych.

2. Organizacja integracyjnego wyjazdu dla uczestników projektu na mecz ligowy piłki siatkowej lub piłki nożnej w celu wdrażania do kulturalnego kibicowania.

3. Przeprowadzenie turnieju piłki siatkowej dla uczestników projektu.

4. Organizacja festynu sportowego dla uczniów szkoły i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

5. Przeprowadzenie trzech spotkań  podczas, których uczestnicy projektu uczyć się będą udzielania pierwszej pomocy w urazach sportowych i nie tylko.

 

sport_na_start_logo.jpg

 

Fundacja_FBK_logo_podstawa.jpg

 

 

 

Wyświetlony 1148 razy