środa, 27 wrzesień 2023 08:29

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

W piątek, 29 września, o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Wybór ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) w sprawie udzielenia pomocy dla społeczności lokalnej miasta Lwowa w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
b) dzierżawy części nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej 
c) wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości 
d) zmiana uchwały Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu 
e) zmiana uchwały Nr XXV/215/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych 
f) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
g) podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2024 rok
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.  
 
Wyświetlony 3416 razy