piątek, 29 wrzesień 2023 14:43

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Dziś (29.09) odbyła się 46. sesja Rady Miejskiej w Brusach. Radni podejmowali uchwały w następujących kwestiach:
a) w sprawie udzielenia pomocy dla społeczności lokalnej miasta Lwowa w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
b) dzierżawy części nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej
c) wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości
d) zmiana uchwały Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu
e) zmiana uchwały Nr XXV/215/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych
f) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
g) podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2024 rok
h) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023                                                                                                                  
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032  
 
Ponadto dokonano wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach, którym została Mariola Rodzeń, sekretarz Gminy Brusy. 
 
Ze szczegółami podjętych uchwał można zapoznać się na stronie: https://bip.brusy.pl/
 
290923SRM.JPG
Wyświetlony 3493 razy