środa, 04 październik 2023 14:49

ROLNIKU! PAMIĘTAJ O ZŁOŻENIU WNIOSKU SUSZOWEGO PRZEZ APLIKACJĘ!

Przypominamy, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Aby wprowadzić wniosek w aplikacji trzeba mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

- numer identyfikacyjny gospodarstwa,

- login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich,

- skan polisy ubezpieczenia upraw,

- dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Wniosek przez aplikację należy złożyć do 15 października 2023 r.

Wyświetlony 3421 razy