poniedziałek, 18 grudzień 2023 09:10

„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - podsumowanie

RPO.jpg

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

______________________________________________________________________________________________________

Gmina Brusy zrealizowała cztery inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.  „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Są nimi: 

1. termomodernizacja budynku należącego do Szkoły Podstawowej w Lubni

2. termomodernizacja świetlicy wiejskiej i OSP w Zalesiu

3. termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Brusach

4. termomodernizacja Przedszkola w Czyczkowach

 

 

Koszt pierwszej z inwestycji wyniósł nieco ponad 1,7 mln zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Prace związane z realizacją zadania polegały na:

- ociepleniu wełną mineralną stropu nad ostatnią kondygnacją,
- ociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku sylikonowego barwionego w masie,
- montażu nowych okien oraz nowych drzwi zewnętrznych,
- montażu parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
- montażu nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
- modernizacji schodów zewnętrznych poprzez uzupełnienie ubytków betonowych oraz obłożenie gresem,
- montażu nowych opraw oświetleniowych,
- odtworzeniu nawierzchni utwardzonych kostki betonowej oraz wykonanie opaski betonowej wokół budynku,
- wymianie oświetlenia na LED,
- wymianie instalacji elektrycznej,
- montażu ogniw fotowoltaicznych,
- modernizacji instalacji odgromowej,

- modernizacji instalacji c.o.  wraz z przystosowaniem kotłowni do opalania biomasą,

- budowie łącznika między budynkiem szkolnym a salą sportową.

 

77265

 

Koszt termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Zalesiu wyniósł niespełna 1,6 mln zł. Inwestycja również otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jej realizacja polegała na:

- montażu paneli fotowoltaicznych,

- wymianie oświetlenia na LED,

- wymianie instalacji odgromowej,

- wymianie instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej i kanalizacyjnej,

- modernizacji kotłowni wraz z wymianą kotła na kocioł opalany biomasą,

- ociepleniu fundamentów,

- ocieplenie elewacji,

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- ociepleniu dachu wraz z wymianą pokrycia dachu,

- modernizacji wejścia do budynku,

- budowie tarasu zadaszonego przy budynku,

- wymianie kostki betonowej przy budynku,

- modernizacji posadzek wewnątrz budynku,

- modernizacji pomieszczeń: WC oraz kuchni

 

77271

 

Zakres prac w Przedszkolu nr 1 w Brusach obejmował m.in. ocieplenie stropodachu, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymianę okien, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz instalacji elektrycznej i montaż ogniw fotowoltaicznych.

84424

W Przedszkolu w Czyczkowach, podobnie jak w Brusach, m.in. ocieplono strop i ściany zewnętrzne, zamontowano nowe okna, wymieniono oświetlenie i instalację elektryczną oraz zamontowano ogniwa fotowoltaiczne. Ponadto w budynku wymieniono drzwi zewnętrzne i zmodernizowano posadzkę w piwnicy wraz z izolacją termiczną.

84427

Koszt termomodernizacji obu przedszkoli wyniósł nieco ponad 1,7 mln złw tym pozyskane dofinansowanie to 1.145.279,09 zł, co stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych.

____________________________________________________________________________________

Celem projektu była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji, poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Projektem objęte zostały 33 budynki użyteczności publicznej Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 4 na terenie gminy Brusy.

 

Koszty inwestycji zrealizowanych przez Gminę Brusy:

Dofinansowanie: 85%

Całkowita wartość zadania w zakresie Gminy Brusy: 5.063.047,56 zł

Koszty kwalifikowalne: 3.829.846,50 zł

Dofinansowanie: 3.255.369,52 zł

 

 

Wyświetlony 2150 razy