poniedziałek, 11 marzec 2024 13:29

NARADA SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH OSIEDLI

Dziś (11.03) odbyła się kolejna narada Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z terenu miasta i gminy Brusy.

Burmistrz Brus Witold Ossowski złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji przypadającego dziś Dnia Sołtysa, doceniając zaangażowanie Sołtysów i Przewodniczących w rozwój gminy Brusy i działanie na rzecz lokalnych społeczności. Ponadto Sołtysi oraz Przewodniczący Osiedli wymienili się ze Zbigniewem Łąckim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Brusach, podziękowaniami za wieloletnią dobrą współpracę. Przewodniczący kończy w tym roku pracę w Radzie.

Podczas narady Burmistrz Brus omówił ważną kwestię bieżącego, wiosennego utrzymania dróg. Przypomnijmy, Burmistrz Brus podpisał umowy z wykonawcą równania i dostawcą kruszywa  już na początku roku, a roboty w tym zakresie już rozpoczęto. Ponadto Burmistrz przedstawił podejmowane na terenie miasta i miejscowości gminnych działania inwestycyjne. Poruszono temat segregacji śmieci i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach. Rozmawiano o realizacji Programu Czyste Powietrze w gminie Brusy, zwracając szczególną uwagę na informowanie mieszkańców o firmach podszywających się pod współpracowników Gminy i WFOŚiGW w tym zakresie. Przedstawiony został także bieżący harmonogram tegorocznych wyborów samorządowych i zasady głosowania w poszczególnych okręgach i obwodach, zgodnie z obowiązującymi zmianami.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Wyświetlony 2292 razy