czwartek, 14 grudzień 2023 08:35

POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - SZLAKIEM ZBRZYCY I BRDY

Celem głównym projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” jest stworzenie kompleksowej i rozpoznawalnej oferty turystycznej woj. pomorskiego opartej o charakterystyczne walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Brusy, a partnerami Gmina Czersk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Łuczniczka” Sp. z o.o. oraz Nadleśnictwo Czersk.

Zakres projektu zrealizowanego przez Gminę Brusy obejmował zagospodarowanie terenu w miejscowościach:

  • Czernica poprzez wykonanie: pomostu, miejsca na ognisko z zadaszeniem, zatoki postojowej z parkingiem oraz małej architektury: 5 ławostołów, wiaty, przebieralni, 4 koszy, osłony sanitariatu, tablicy informacyjno-promocyjnej,
  • Kaszuba poprzez wykonanie: pomostu z rynną i trapem, zjazdu z drogi z miejscem do nawracania i postoju oraz małej architektury: 6 ławostołów, wiaty, 2 koszy, osłony kontenerów na śmieci, tablicy informacyjno-promocyjnej,
  • Leśno poprzez wykonanie: pomostu, zatoki postojowej z parkingiem oraz małej architektury:  miejsca na ognisko z zadaszeniem, 3 ławostołów, wiaty, 2 koszy, tablicy informacyjno-promocyjnej,
  • Męcikał poprzez wykonanie: przystani (przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu z zagospodarowaniem terenu i instalacja przyłączy) pomostu z trapem, remontu schodów i utwardzenia zjazdu, miejsc postojowych oraz małej architektury: suszarki, 6 ławostołów, ogrodzenia, 2 koszy, tablicy informacyjno-promocyjnej i schodów wraz z ze stojakiem na 5 rowerów,
  • Parzyn-Młyn poprzez wykonanie: pomostu, stopni terenowych z oporęczowaniem oraz tablicy informacyjno-promocyjnej,
  • Rolbik poprzez wykonanie: pomostu z trapem oraz małej architektury: wiaty, 2 ławostołów, suszarki, 4 koszy, tablicy informacyjno-promocyjnej,
  • Rolbik-Młyn poprzez wykonanie: pomostu z trapem i utwardzonym zejściem, rynny ze stopniami terenowymi oraz tablicy informacyjno-promocyjnej,
  • Skoszewo poprzez wykonanie: budynku sportowego pomostu oraz małej architektury: 4 ławostołów, wiaty, 2 koszy, tablicy informacyjno-promocyjnej.

Efektem podjętych działań jest m.in. poprawa jakości infrastruktury kajakowej zwiększająca bezpieczeństwo turystów i służąca rozwojowi oferty turystyki na terenie gmin objętych projektem oraz ukierunkowanie i uregulowanie ruchu turystycznego, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia obszarów cennych przyrodniczo jak Zaborski Park Krajobrazowy oraz obszary sieci Natura 2000: OSO „Bory Tucholskie", OSO „Wielki SandrBrdy”, a także Tucholski Park Krajobrazowy i Światowy Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”.

Wartość projektu w ramach zadania realizowanego przez Gminę Brusy wyniosła 1.943.302,25 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 1.884.877,25 zł, dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wyniosło 85% czyli 1.602.145,66 zł.

Wartość całego projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Zbrzycy i Brdy” wyniosła 3.535.477,82 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 3.357.636,84 zł, natomiast dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wyniosło 2.847.755,38 zł.

 

logotypy_strona.png

 

Wyświetlony 1264 razy