piątek, 14 czerwiec 2024 09:24

III SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

20 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Brusach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2024 
b) planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok 
c) wskazania przedstawiciela Gminy Brusy, jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 
d) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus 
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.                                      
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.  
Wyświetlony 2079 razy