środa, 26 październik 2022 08:19

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPORAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEZ GMINĘ BRUSY

Zgodnie z art.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2166 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Według ww. ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

 • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację
  lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243);
 • wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. z 2020 r. poz. 634);
 • realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Gmina Brusy w ramach stosowanych środków poprawy efektywności energetycznej wykonała następujące zadania:

 

2016 r.

 • Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Orliku na elektryczne.

2017 r.

 • Wymiana oświetlenia drogowego na ul. Nad Dworcem w Brusach
 • Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Leśnie
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej
 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej
 • Wymiana oświetlenia drogowego na ul. Długiej w Męcikale

 

2018 r.

 • Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Brusach wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej
 • Termomodernizacja Punktu Przedszkolnego w Czyczkowach wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej
 • Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Czarnowie na elektryczne.
 • Wymiana oświetlenia drogowego na trasie Żabno-Kosobudy
 • Wymiana oświetlenia drogowego na ul. Sportowej w Kosobudach

2019 r.

 • Wymiana oświetlenia drogowego na ul. Dworcowej i ul. Wielewskiej w Lubni
 • Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Chełmowskiej w Brusach
 • Wymiana źródła ciepła w mieszkaniu komunalnym w Hucie

2020 r.

 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej
 • Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kinicach wraz z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji fotowoltaicznej

 

2021 r.

 • Wymiana oświetlenia drogowego na ul. Kościelnej w Kosobudach
 • Wymiana oświetlenia drogowego na ul. Polnej w Brusach
 • Termomodernizacja budynku „Starej Szkoły” w Brusach wraz z wymianą źródła ciepła i oświetlenia
 • Wymiana źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Małych Chełmach na elektryczne.
Wyświetlony 3071 razy
Więcej w tej kategorii: « Gmina Brusy termomodernizuje