poniedziałek, 19 grudzień 2022 15:21

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

W środę 21 grudnia br. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
 5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032
 • uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
 • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego
 • przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus
 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Wyświetlony 2278 razy