wtorek, 20 grudzień 2022 14:50

PODSUMOWANIE KAMPANII "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ"

"Zachowaj Trzeźwy Umysł" to kampania profilaktyczna prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą z ramienia Gminy Brusy. Kampania jest ogólnopolską akcją podejmującą problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie właściwych postaw społecznych, zdrowego stylu życia i atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, w tym aktywnego spędzania czasu wolnego.

Tegoroczne podsumowanie kampanii odbyło się 20 grudnia w Urzędzie Miejskim w Brusach. Za udział w kampanii wszystkim zaangażowanym podziękował  zastępca burmistrza Brus  Krzysztof Gierszewski oraz przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Marek Zblewski. Realizację kampanii na terenie naszej gminy przedstawił przewodniczący podzespołu ds. profilaktyki rodzinnej i szkolnej  p. Mieczysław Spierewka.

Gmina Brusy uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł od 2008 roku. Podobnie, jak w latach ubiegłych, materiały edukacyjne przekazano do wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Tegoroczne działania profilaktyczne odbywały się pod hasłem „Nie czas na nudę!”. 

W 2022 roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zorganizowany został m.in. konkurs literacko – plastyczny ” Nie czas na nudę!”. Na konkurs wpłynęło łącznie ponad  70 prac ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Spośród nich kapituła konkursu wyróżniła łącznie 13 prac uczniów z terenu miasta i gminy Brusy (12 plastycznych i 1 literacką).

LAUREACI konkursu:

- uczennice Szkoły Podstawowej nr2  w Brusach
Zuzanna Nakielska
Adrianna Miloch

- uczennica Szkoły Podstawowej w Czapiewicach

Zuzanna Zblewska

 

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia
w Kosobudach
Kacper Berlik      
Kinga Sikorska

 

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski w Lubni
Nikola Stoltman
Jędrzej Janowicz
Franciszek Daszkowski

 

- uczniowie  Szkoły Podstawowej w Męcikale

Zofia Januszewska
Natalia Czarnowska
Lena Orzech
Kacper Kłopotek
Maciej Myszka

Na spotkaniu podsumowującym kampanię podziękowano również nauczycielom, pod opieką których, uczniowie przygotowywali prace. W gronie tym znaleźli się:

- p. Patryk Nita ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach,

- p. Marta Muzykiewicz – Jaszewska ze Szkoły Podstawowej w Czapiewicach,

- panie: Irena Piekarska i Mirosława Wielinska ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach,

- p. Monika Trawicka ze Szkoły Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Lubni,

- panie: Urszula Pultyn i Anna Różek ze Szkoły Podstawowej w Męcikale.

 

 

 

Wyświetlony 2073 razy