poniedziałek, 09 styczeń 2023 08:20

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

10 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIX sesję Rady Miejskiej w Brusach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 
c) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych 
4. Zamknięcie obrad.  
Planowany czas zakończenia sesji godz. 16.30
Wyświetlony 1472 razy