wtorek, 10 styczeń 2023 11:39

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO - WNIOSKI NA 2023 ROK

Od poniedziałku - 9 stycznia br. - można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla kamiennego w sortymentach orzech oraz groszek na 2023 r. Wzór wniosku można pobrać poniżej lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach w biurze nr 1, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uprawnionymi do zakupu węgla są gospodarstwa domowe zamieszkujące teren gminy Brusy, uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły węgla na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej 3000 kg.

Osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego na 2022 rok mogą w nowym naborze wnioskować o ilość węgla nie przekraczającą łącznie z dwóch wniosków ilości 3000 kg. Gospodarstwa domowe, które nie złożyły wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego na rok 2022 mogą wnioskować o 3000 kg. Realizacja wniosków złożonych na rok 2023 rozpocznie
się po rozpatrzeniu wszystkich wniosków złożonych w roku 2022.

Po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego należy oczekiwać na kontakt telefoniczny bądź mailowy z informacją o wyniku weryfikacji złożonego wniosku.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku należy:

  1. Dokonać zapłaty w kwocie podanej w informacji.
  2. Zgłosić się po odbiór pisemnej informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku oraz faktury VAT za zakupiony węgiel kamienny.
  3. Skontaktować się z jednym z niżej wymienionych podmiotów współpracujących z Gminą Brusy, celem odbioru węgla.

Lista punktów odbioru węgla kamiennego na terenie gminy Brusy dostępna jest poniżej (kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)

100123wegiel.jpg

Cena węgla kamiennego wynosi 2000 zł brutto za tonę. Do ceny nie jest wliczony transport węgla z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego oraz usługi dodatkowe oferowane w punktach odbioru.

Cennik transportu i usług dodatkowych będzie obejmował:

  1. Workowanie węgla – 150 zł za tonę (dotyczy wybranych punktów odbioru)
  2. Transportu węgla z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego:
  • na terenie miasta Brusy – transport darmowy
  • poza miasto – 50 zł za jeden kurs.

 

 

Wyświetlony 1942 razy