czwartek, 27 kwiecień 2023 07:47

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W BRUSACH NA ROK 2023/2024

Gmina Brusy/Samorządowy Żłobek w Brusach ogłasza rekrutację dzieci do Samorządowego Żłobka w Brusach na rok 2023/2024.

Osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, ubiegające się o przyjęcie dziecka do Żłobka na rok 2023/2024, zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych w Samorządowym Żłobku w Brusach, przesłania na adres Samorządowego Żłobka w Brusach ul Armii Krajowej 1A, 89-632 Brusy bądź za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki:/ SZBrusy/SkrytkaESP) w terminie 04-24.05.2023 r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Żłobka w Brusach: brusy.naszzlobek.com/rekrutacja/rekrutacja-2023-2024

Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka. Warunki i kryteria naboru określone są w Regulaminie Rekrutacji.

O przyjęciu dziecka do Żłobka informacja przekazana zostanie pisemnie, e-mailem bądź telefonicznie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 52 335 51 53 / 52 335 51 52.

666b1522-058f-4264-8206-fb29a4429445.ac7b0d38-a44b-4488-b122-ded612976f58.jpeg

Wyświetlony 3568 razy