czwartek, 27 kwiecień 2023 08:30

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Informujemy, że 28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032
4. Zamknięcie obrad.  
Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00
Wyświetlony 2489 razy