piątek, 19 maj 2023 08:31

ZMARŁA ŚP. LIDIA GIERSZEWSKA

Z żalem informujemy, że w środę 17 maja zmarła śp. Lidia Gierszewska, nauczycielka i wychowawczyni w Szkole Podstawowej w Brusach, komendant Hufca ZHP w Brusach.

brusy_pamietaja_-_LIDIA.jpg

Pani Lidia urodziła się 20 stycznia 1949 r. w Brusach. W roku 1956 rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Brusach i ukończyła ją w 1963 r. Następnie podjęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Tucholi. Egzamin dojrzałości zdała w 1968 r. i rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Widnie. W 1969 r. została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Czyczkowach. W roku 1975 ukończyła studia wyższe zawodowe w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w zakresie wychowania fizycznego. W roku 1982 ukończyła studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w zakresie wychowania fizycznego uzyskując tytuł magistra. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej – specjalność oligofrenopedagogika.

Od 1 września 1981 r. Bydgoska Komenda Chorągwi w Bydgoszczy powierzyła Pani Lidii Gierszewskiej funkcję Komendanta Hufca ZHP w Brusach. Przez wiele lat poświęcała dużo czasu na pracę z dziećmi i młodzieżą zrzeszoną w Związku Harcerstwa Polskiego.

Od roku 1981 r. była zatrudniona w Szkole Podstawowej w Brusach i pracowała tam do 02.04.2007 r. przechodząc na emeryturę. W trakcie zatrudnienia pełniła funkcję wychowawcy, była nauczycielką wychowania fizycznego i klas specjalnych. Wszystkie powierzone zadania wykonywała z poczuciem dużej odpowiedzialności. Poświęcała swój wolny czas na pracę społeczną oraz zajęcia pozalekcyjne z dziećmi. Przez okres zatrudnienia otrzymywała wiele nagród dyrektora szkoły.

Pani Lidia była członkinią Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brusach, któremu przewodniczyła na stanowisku prezesa w latach 1994 – 2014. Była także Radną Miejskiej Rady Narodowej w Brusach. 

 

Samorząd Miasta i Gminy Brusy składa serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim Bliskim Pani Lidii.

 

Witold Ossowski

Burmistrz Brus

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Lidii Gierszewskiej odbędą się 27 maja (sobota) o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Brusach. 

Wyświetlony 2859 razy