piątek, 19 maj 2023 09:15

PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2023 - zgłoszenia do 26 maja

Trwa kolejna edycja konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2023”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda”.

W ramach konkursu, oceniane są między innymi walory krajobrazowe, estetyka zabudowy, ochrona zabytków oraz aktywność społeczna mieszkańców wsi. W ocenie brane są pod uwagę również innowacyjne rozwiązania, takie jak wykorzystanie energii odnawialnej czy działalność ekologiczna.

Celem konkursu jest nie tylko wyłonienie najpiękniejszych wsi w regionie, ale również propagowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Składa się on z trzech etapów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

W etapie gminnym, karty zgłoszeń należy złożyć w  biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach do 26 maja 2023 roku. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu tel. 52 39 69 312

Laureaci pierwszych miejsc w kategorii wieś i zagroda zostaną zgłoszeni do etapu powiatowego, a następnie zwycięzcy tego etapu będą mieli szansę rywalizować w finale wojewódzkim.

piekna_wies_15.jpg

 

Wyświetlony 2932 razy