piątek, 24 maj 2024 09:25

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA BRUS

Rada Miejska w Brusach udzieliła burmistrzowi Brus Witoldowi Ossowskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

Radni głosowali w tych sprawach wczoraj (23.05) podczas drugiej sesji w dziewiątej kadencji. Ubiegłoroczny budżet Gminy Brusy zamknął się prawie 108 milionami złotych po stronie dochodów. Wydatki wyniosły niespełna 118 milionów złotych. Deficyt w wysokości 10 milionów złotych został sfinansowany z emisji obligacji komunalnych oraz nadwyżki środków na bieżącym rachunku budżetu Gminy z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

36,5 miliona Gmina Brusy przeznaczyła na działania inwestycyjne. W ubiegłym roku między innymi zakończono pierwszy etap budowy hali sportowo-widowiskowej w Brusach i rozpoczęto etap drugi, zakończono trzyetapowe odwodnienie Brus oraz budowę ulic Osiedla Słonecznego w mieście i kanalizacji w Główczewicach. Ponadto zmodernizowany został zabytkowy budynek przy ulicy Szkolnej w Brusach – dziś „Szopa Kreatywności” oraz miejskie boisko orlik.

WYPOWIEDŹ BURMISTRZA: 

RAPORT O STANIE GMINY/DZIAŁANIA INWESTYCYJNE 2023 - LINK>>>>>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2023 - LINK>>>>>

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Wyświetlony 1989 razy