czwartek, 13 czerwiec 2024 07:37

#przypominamy TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE „CIEPŁE MIESZKANIE”. TERMIN DO 15 CZERWCA!

Pozyskaj dofinansowanie na wymianę starych, niewydajnych źródeł ciepła na nowsze i bardziej efektywne. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Brusy.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. Gmina Brusy jest realizatorem zadania na mocy umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wartość umowy opiewa na 2.437.500,00 zł.

Kto może skorzystać z programu?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kwota dofinansowania przypadająca na jeden lokal mieszkalny wynosi od 15 do 37,5 tys. zł.

Dokładna wysokość dotacji zależy od dochodów wnioskodawcy. Przewidziano trzy poziomy dofinansowania:

 • podstawowy – dofinansowanie do 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych),
 • podwyższony – dofinansowanie do 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 60 proc. kosztów),
  • najwyższy – dofinansowanie do 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (maksymalnie 90 proc. kosztów).


Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł. Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1673 zł na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym albo 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Cele, na które można wnioskować o dofinansowanie:

 • podłączenie do efektywnego źródła ciepła (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku);
  • pompa ciepła typu powietrze/woda;
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze;
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • ogrzewanie elektryczne.

W kosztach kwalifikowanych wyróżniona jest również dokumentacja projektowa. Ponadto można dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, jeśli drzwi oddzielają pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego.

Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

Nabór wniosków potrwa do 15 czerwca 2025 roku lub do wykorzystania przyznanej puli środków.

Należy pamiętać, że uchwała antysmogowa dla miast województwa pomorskiego nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek zmiany sposobu ogrzewania.

Likwidacja kotłów według klasy:

 • poniżej klasy 3 lub bezklasowe do 01.09.2024 roku;
 • klasa 3 i 4 do 01.09.2026 roku;
 • klasa 5 do 01.07.2035 roku.

Kominki, piece, kozy na paliwo stałe – od 01.09.2024 roku instalacje te muszą spełniać wymogi EKOPROJEKTU.

 

Aktualne informacje na temat Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dostępne są na www.brusy.pl w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”. Ponadto można kontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Brusach – tel. 52 39 69 375, 52 39 69 368 lub 52 39 69 369,  biuro nr 32 (piętro).

 

logotypy_ciepłe_mieszkanie.jpg

 

 

 

Wyświetlony 1886 razy