Szanowni Państwo,
pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. 

Link do ankiety: https://mkza.puss.pila.pl/new/index.php/836812?lang=pl

 

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

W imieniu zespołu badawczego
dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica

badanie.jpg

Masz pomysł na rozwój swojego gospodarstwa, ale brakuje Ci środków na jego realizację? Rusza druga edycja szkoleń „e-sieciowanie” organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

 

Jeśli chcesz mieć możliwość uzyskania do 5.5 miliona na rozwój swojego gospodarstwa? Weź udział w bezpłatnym cyklu spotkań on-line „e-sieciowanie”. Wprowadzające spotkanie odbędzie się: 15 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00.

 

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nabór wniosków o dofinansowanie organizowany w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą gospodarstwa rolne, są przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej oraz są przedstawicielami jednostek wspierających rolnictwo.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniach?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na: https://live.evenea.com/596-401-062/x/Ouw0Y3RL

lub dowiedz się więcej na: https://sieciowanie.podr.pl/

Dzięki darmowemu cyklowi spotkań otrzymasz:

  • bezpłatny kompleksowy program wsparcia,
  • porady dotyczące pozyskania dotacji do 5 500 000 złotych,
  • możliwość poznania nowych sposobów pozyskania środków na rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa,
  • bezpłatne wsparcie specjalistów przy projektowaniu i realizacji innowacyjnych rozwiązań,
  • dostęp do nowych kontrahentów z Twojego regionu.

Aby uczestniczyć w spotkaniu, wystarczy dostęp do komputera lub laptopa z kamerką i dostępem do Internetu.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

 

 

 

 

Inf. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 3 grudnia 2020 r. ogłosiło  nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 stanowi kontynuację Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Na realizację Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaplanowało kwotę 50 mln zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.


Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

 Szczegółowe informację:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

unnamed.png

 

Inf. MGOPS Brusy.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu zaprasza na konferencję

pt. Aktualne zagadnienia związane z chowem i hodowlą bydła mlecznego,

która odbędzie się 9 grudnia (środa) 2020 r., o godz. 10.00.

 

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje pan Zbigniew Marciniak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 797 010 595

 

Serdecznie zapraszamy!

konferencja_bydło_mleczne.jpg

piątek, 11 grudzień 2020 09:06

BRUSZANIE POMAGAJĄ ODDAJĄC KREW

Napisane przez

Dokładnie 10.350 ml krwi oddały łącznie 23 osoby podczas grudniowego i zarazem ostatniego w tym roku mobilnego poboru krwi w Brusach. Akcja odbyła się 8 grudnia, tradycyjnie w punkcie poboru przy Domu Strażaka, który zapewnił personel medyczny z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Organizatorem akcji był Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach, który systematycznie zachęca do dzielenia się z potrzebującymi osobami, którym krew pomaga w trudnym leczeniu lub ratuje życie.

W 2020 r. przeprowadzono łącznie 5 mobilnych akcji poboru krwi w Brusach. Dzięki zaangażowaniu naszych mieszkańców uzyskano ok. 56 litrów krwi od 126 krwiodawców.

IMG_20201208_113938.jpg

IMG_4897.JPG

piątek, 11 grudzień 2020 08:52

BĘDZIE DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W BRUSACH

Napisane przez

Jeszcze w tym roku wykonana będzie modernizacja trzech przejść dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego w Brusach. Nowe rozwiązania poprawią widoczność, a co za tym idzie – bezpieczeństwo pieszych znajdujących się na pasach lub bezpośrednio przed nimi.

 

Cała operacja ma kosztować 130 tysięcy złotych. 100 tysięcy to pozyskane przez Gminę rządowe dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. 

Modernizowane przejścia zostaną wyposażone w aktywne systemy poprawy bezpieczeństwa. Są to między innymi: nowe doświetlenia przejść, punktowe elementy odblaskowe, czujnik ruchu wzbudzający dodatkowe oświetlenie w momencie zbliżania się pieszego do przejścia oraz nowe, lepiej widoczne pasy drogowe, wymalowane specjalną farbą.

„To jest projekt pilotażowy w naszym mieście. Zależy nam na tym, aby więcej przejść dla pieszych było tak oznakowanych i dobrze oświetlonych. W pierwszej kolejności rozwiązania takie pojawią się na ulicy Wojska Polskiego. To jest odcinek o dużym natężeniu ruchu” – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus. Warto przypomnieć, że gmina może takie zadania realizować jedynie na własnych drogach.

Podobny wniosek o dofinansowanie samorząd składał także na ulice Ogrodową i Armii Krajowej. Niestety ze względu na ograniczone środki, te projekty nie uzyskały dofinansowania. Samorząd już teraz zapowiada, że wznowi starania o dotację, gdy tylko taka możliwość się pojawi. Ulice Armii Krajowej oraz Ogrodowa to ważne ciągi komunikacyjne, tym bardziej, że przebiegają one w pobliżu kompleksu szkolnego i sportowego. W województwie pomorskim, oprócz Brus, podobne dofinansowania otrzymały jedynie: Miasto Człuchów oraz gminy Starogard Gdański i Kobylnica.

WojskaPolskiego-przejscie-DKEP03414.jpg

czwartek, 10 grudzień 2020 14:57

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości

Napisane przez

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  30 października 2020 r.  raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 474/2 w miejscowości Małe Chełmy, gmina Brusy”. Raport został uzupełniony w 20 listopada 2020 r. pismem z dnia 17 listopada 2020 r.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 14 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27 maja 2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

czwartek, 10 grudzień 2020 14:53

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości

Napisane przez

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 392/1, obręb Lubnia, gmina Brusy”.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  30 października 2020 r.  raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 392/1 w miejscowości Lubnia, gmina Brusy”. Raport został uzupełniony w 20 listopada 2020 r. pismem z dnia 17 listopada 2020 r.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 14 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 4 maja 2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 10 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

czwartek, 10 grudzień 2020 14:51

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości

Napisane przez

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych otworem nr 1 na terenie działki ewidencyjnej nr 149/11 w miejscowości Rolbik, gm. Brusy.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  23 listopada 2020 r.  raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych otworem nr 1 na terenie działki ewidencyjnej nr 149/11 w miejscowości Rolbik, gm. Brusy”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 20 stycznia 2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 11 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 7 edycji konkursu badawczego „Postaw na Słońce”. Już 6 lat wspólnie promujemy odnawialne źródła energii. Każda kolejna edycja spotyka się z większym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że tak samo będzie i w tym roku. Dzięki konkursowi uczniowie mają szansę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi energii odnawialnej, a w szczególności z systemami fotowoltaicznymi.

W celu zarejestrowania się, wystarczy wypełnić krótki formularz po kliknięciu w przycisk ZAREJESTRUJ ZESPÓŁ
Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursie filmowym „Postaw na Słońce” – rejestracja jest możliwa na stroniewww.filmeko.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 507 006 579 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia!