poniedziałek, 02 listopad 2020 14:17

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości

Napisane przez

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 466, 459, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”..

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  10 września 2020 r.  dokumentu pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 466, 459, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 14 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 29 maja 2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 3 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

poniedziałek, 02 listopad 2020 14:11

Bezpieczny WTZ

Napisane przez
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" w Brusach podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu granatowego "Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością".
W ramach projektu, bruskiemu WTZ przyznano grant w wysokości 6.804 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych oraz wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Gratulujemy! 
indeks.png
poniedziałek, 02 listopad 2020 14:09

OBWIESZCZENIE podanie informacji do publicznej wiadomości

Napisane przez

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm., dalej ustawa ooś)  

Burmistrz Brus

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury  udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 58, 59/2, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tut. organu  w dniu  10 września 2020 r.  dokumentu pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 58, 59/2, obręb Czarnowo, gmina Brusy”.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto w związku z wnioskiem Inwestora z dnia 14 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27 maja 2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja  należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2,  pkt 2 ustawy OOŚ, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy w pokoju nr 29, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 3 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.

Zgodnie z art. 35 cyt. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone w terminie określonym wyżej uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Brus przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Brus, zaś organami biorącymi udział w postępowaniu administracyjnym, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gdańsku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach.

poniedziałek, 02 listopad 2020 14:02

Przy ulicy Armii Krajowej w Brusach wiosną będzie pięknie!

Napisane przez

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brusach posadzili dziesiątki cebulek tulipanów w naszym mieście. Kwiaty będą cieszyć oko przechodniów już najbliższą wiosną.

Jesień sprzyja wykonywaniu różnorodnych prac ogrodniczych. We współpracy z Gminą Brusy, Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, wykonali kilka tulipanowych rabat przy ulicy Armii Krajowej. Wiosną przyszłego roku będzie w tym miejscu wyjątkowo pięknie. Warto dodać, że sadzonki zostały zakupione w Holandii – kraju nazywanym państwem tulipanów.

Previous Next Play Pause
1 2 3

Skansen Józefa Chełmowskiego w Brusach – Jagliach corocznie odwiedzają tysiące osób. Najczęściej są to turyści z daleka, poszukujący ciekawych miejsc w naszym regionie. Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich, poprzez akcję „WZMACNIANIE”, postanowiła zachęcić do odwiedzin muzeum mieszkańców powiatu chojnickiego i tym samym wzmocnić ich tożsamość regionalną.

 
„Chcielibyśmy zaprosić Was drodzy Mieszkańcy Powiatu Chojnickiego – do udziału w Akcji "Wzmacnianie" i odwiedzenia Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich w Brusach-Jagliach, gdzie żył i tworzył jeden z bardziej znanych mieszkańców południowych Kaszub. W sezonie letnim nie brakuje zwiedzających, a prawdą jest że w większości są to turyści z daleka, szukający atrakcyjnych miejsc w naszym regionie.” – zachęcają założyciele Fundacji na Facebooku.


Organizatorzy zapraszają do bezpiecznego zwiedzania skansenu: indywidualnie, w parach lub rodzinnie do 5 osób, z obowiązkiem zakładania maseczek i dezynfekcji rąk.

Specjalnie dla mieszkańców Powiatu Chojnickiego został uruchomiony terminarz zapisów online (sprawdź jak z niego skorzystać), a na gości skansenu czeka wyjątkowa opowieść i drobna pamiątka w prezencie.

Akcja jest dofinansowana ze środków Powiatu Chojnickiego i potrwa do 20 grudnia br.

122979787_1933369786803188_6339025712635331615_o.jpg

 

Rząd podjął dziś (30.10)  kolejne kroki dotyczące obostrzeń i walki z koronawirusem. W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 oraz wzmożeniem mobilności społeczeństwa, podyktowanej zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, zadecydowano o zamknięciu cmentarzy od 31 października do 2 listopada. Pogrzeby w tym okresie będą mogły się odbywać. Wejście na cmentarz będzie możliwe w trakcie pogrzebu i czynności z nim związanych.

1460x616.jpg

Władze apelują do seniorów, aby pozostali w domach i ograniczyli przemieszczanie się do niezbędnego minimum. Apel jest skierowany zwłaszcza osób po 70. roku życia. Z myślą o nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Lokalne ośrodki pomocy społecznej przy wsparciu wolontariuszy dostarczą niezbędne produkty do domu seniora. W ten sposób osoba starsza może ograniczyć konieczność wychodzenia na zewnątrz. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach koordynuje Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w naszej gminie. PRZECZYTAJ>>>>>

 

Ponadto zadecydowano, iż tam, gdzie jest to możliwe w administracji publicznej, zalecana jest praca w systemie zdalnym. Dzięki procesowi cyfryzacji usług, obywatele w wielu przypadkach mogą załatwić sprawy urzędowe przez Internet. 

 

Władze apelują również o przestrzeganie obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:

 • Zakrywaj nos i usta wszędzie w przestrzeni publicznej.
 • Utrzymuj co najmniej 1,5-metrowej odległości w kontaktach z innymi osobami.
 • Dbaj higienę i jak najczęściej myj ręce.
 • Pracuj z domu, jeśli tylko to możliwe.
 • Jeśli źle się czujesz, masz objawy infekcji – zostań w domu i zadzwoń do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Przestrzegaj zasad kwarantanny lub izolacji, jeśli zostałeś nią objęty. Nie wychodź z domu i nie kontaktuj się z innymi osobami.
 • Pamiętaj, że obowiązuje limit osób, które mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych. W kościele może przebywać max. 1 osoba na 7 m2. Zakrywaj usta i nos oraz zachowaj co najmniej 1,5-metrowe odległości.
 • Seniorze, ogranicz wyjścia z domu do minimum. Poproś o pomoc bliskich lub skorzystaj z programu Wspieraj Seniora. Wykorzystaj godziny dla seniora w sklepie, drogerii i aptece. Pamiętaj, że od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00 zakupy mogą robić tylko osoby powyżej 60 roku życia. 

 

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!

Urząd Miejski w Brusach pracuje zgodnie z wytycznymi strefy czerwonej i panującym reżimem sanitarnym.

Zadbajmy jednak o zdrowie swoje i innych - ograniczmy wizyty w urzędzie!

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i za pomocą poczty elektronicznej. Zapraszamy do korzystania ze skrzynki korespondencyjnej przed drzwiami UM.

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Brusach nieczynna w dniach  2 - 6 listopada 2020 r.

 

BĄDŹMY BEZPIECZNI!

 

koronawirus_telefony_4_XI_2020.jpg

 

 

piątek, 30 październik 2020 14:11

UWAGA! GĘSTA MGŁA!

Napisane przez

Ostrzeżenie nr 1238 wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2020-10-30, godz. 12:38 dla województwa go, obszar 2202, ważne od 2020-10-30, godz. 22:00 do 2020-10-31, godz. 09:00.

Prognozuje się gęste mgły miejscami ograniczające widzialność do 100 m.

Co roku Burmistrz Brus przyznaje stypendia uczniom, którzy otrzymują wysokie wyniki w nauce. Ze względu na panującą w kraju epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia, uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się online. Podobnie gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

Stypendia trafiły do uczniów z ośmiu placówek szkolnych Gminy Brusy. Za pomocą komunikatorów wykorzystywanych do nauki zdalnej, dyrektorzy szkół przekazali specjalne życzenia, które Burmistrz Brus Witold Ossowski skierował do tegorocznych stypendystów.

Stypendiami zostali nagrodzeni uczniowie klas VI, VII i VIII oraz absolwenci szkół podstawowych, którzy w roku szkolnym 2019/2020 spełnili wymagania zgodne z  regulaminem przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy. Nagrodzeni uczniowie klasy V i VI uzyskali w I i II półroczu średnią ocen nie niższą niż 5.2 i wykazali się co najmniej dobrą oceną z zachowania. Podobnie w przypadku uczniów klas VII, jednak oni mogli wykazać się średnią ocen 5.0. Dobra ocena z zachowania oraz średnia 5.0 na koniec roku szkolnego to wymogi, które musieli spełnić również absolwenci klasy VIII. Ponadto byli oni zobowiązani uzyskać przynajmniej 80-procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Na stypendium mogli liczyć także laureaci konkursów kuratoryjnych.

Stypendia Burmistrza Brus są przyznawane uczniom od 2004 roku.

W tym roku należało również zrezygnować z gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz zatem pogratulował także dyrektorom i nauczycielom, którzy wyróżnili się w minionym roku szkolnym w pracy edukacyjnej, bądź zdobyli awans stopnia zawodowego.

 

Lista stypendystów oraz nagrodzonych dyrektorów i nauczycieli prezentuje się następująco:

STYPENDYŚCI:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach:

 • Andrzejczak Jakub
 • Dombrowski Kacper
 • Gawin Karol
 • Gierszewska Marta
 • Grela Agata
 • Kloskowska Zuzanna
 • Kobierowska Aleksandra
 • Krasnodębski Mikołaj
 • Majkowska Dominika
 • Orzłowska Lena
 • Ostrowska Bianka
 • Pestka Maksymilian
 • Piechowska Izabela
 • Rogalla Julia
 • Schramke Konrad
 • Szyszka Wiktoria

Absolwenci:

 • Frankenstein Julia
 • Lemańczyk Kornelia
 • Piotrowska Julia

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach:

 1. Czapiewska Emilia
 2. Duraj Adrian
 3. Masiak Zuzanna
 4. Pestka Alan
 5. Roda Adam
 6. Wałdoch Agnieszka
 7. Wałdoch Anna

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie:

 1. Brzezińska Oliwia
 2. Hapke Kinga
 3. Kalaczyńska Katarzyna Wiktoria
 4. Kossak Główczewska Martyna
 5. Krygowska Marlena
 6. Krzoska Julia
 7. Lemańczyk Katarzyna
 8. Lepak Nikola
 9. Miszewska Dominika
 10. Prądzińska Daria Aleksandra
 11. Skwierawska Agata Julianna
 12. Szczepańska Maria Lidia

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach:

 • Fifielska Kinga
 • Lemańczyk Julia
 • Miszewski Cezary Kazimierz
 • Miszewski Sylwester
 • Orzech Filip
 • Ossowski Hubert
 • Wałdoch Maria

Absolwentka:

 • Ciemińska Kinga

Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach:

 1. Andrearczyk Marta
 2. Grzelak Julia
 3. Kiedrowicz Oliwia Maria
 4. Kiedrowska Patrycja
 5. Synak Weronika

Absolwent:

 1. Zarębski Igor

Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni:

 1. Dułak Julia Faustyna
 2. Janikowska Anna
 3. Kłodziński Igor
 4. Peplińska Anna
 5. Peplińska Sandra

Absolwentka:

 1. Trawicka Julia

Szkoła Podstawowa im. St. Sikorskiego w Wielkich Chełmach:

 1. Chrapkowska Lena
 2. Czarnowski Kacper
 3. Czarnowski Ksawery
 4. Kloskowska Agata
 5. Kobus Karol

Szkoła Podstawowa w Zalesiu:

 1. Kloskowska Kinga
 2. Kloskowski Dawid

Szkoła Podstawowa w Czapiewicach:

 1. Weltrowska Anna

Szkoła Podstawowa w Męcikale:

 • Kroplewski Antoni
 • Maciejewska Martyna

 

Nagrody Burmistrza:

Dyrektorzy:

 • pani Beata Rekowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach;
 • pani Mariola Różycka – dyrektor Przedszkola nr 1 w Brusach;
 • pan Tomasz Rogala – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach;

Nauczyciele:

- ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach: pani Barbara Brzezińska, Danuta Jaroszewska, Aleksandra Turowska, pan Krzysztof Narloch i Bartosz Rogalla,

- ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach: pani Maria Czapiewska, Beata Lubińska i pan Marek Warnke

- ze Szkoły Podstawowej im. księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach pani Mirosława Wielinska

- ze Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Lubni pan Tomasz Klaman

- ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pani Ewelina Krasinkiewicz

- ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu pan Krzysztof Czarnowski

Awans nauczyciela mianowanego:

- z Przedszkola nr 1 w Brusach pani Karolina Pellowska

- ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie: pani Paulina Szymlek i Anna Prądzinska

- ze Szkoły Podstawowej im bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach pani Katarzyna Lewinska

Nauczyciel dyplomowany z Przedszkola nr 1 w Brusach pani Magdalena Ossowska.

 

 

 

 

Inf. UM Brusy.

Podczas sesji 28 września 2020 r. radni województwa przyjęli uchwały dotyczące zmiany ogrzewania domów w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy pomorskich miast w pierwszej kolejności będą musieli podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, jeżeli istnieje taka możliwość. Na wsiach natomiast obowiązywać będzie m.in. wymiana pieców i kotłów na nowoczesne.

 

Zasady dla mieszkańców miast

Zgodnie z założeniem uchwały antysmogowej mieszkańcy miast, którzy mają możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, nie mogą stosować kotłów na paliwa stałe. Promowane jest podłączanie się do powyższych sieci, ale również można zastosować paliwa wymienione w uchwale (t.j.: paliwa gazowe, gaz LPG, lekki olej opałowy) albo zainwestować w odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła), jak również korzystać z energii elektrycznej do ogrzewania budynku. 

Łagodniejsze przepisy na wsiach

Na wsiach priorytet mają sieci ciepłownicze. Tutaj też obowiązuje wymiana źródeł ciepła na nowoczesne. Zgodnie z uchwałą zabrania się spalania węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3mm, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 proc. 

Do kiedy wymienić piec i co z kominkami?

Zarówno na wsiach, jak i w miastach z kotłów CO oraz pieców na paliwa stałe można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku (klasa 5 – najwyższa). Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które nie mają określonej klasy albo są 1 lub 2 kategorii, należy wymienić już do września 2024 r.
Co ważne, jeżeli w domu mamy kominek, który nie jest głównym źródłem ogrzewania, nie trzeba z niego rezygnować. Przestarzałe wkłady warto wymienić na nowoczesne, ekologiczne. Dym z kominka nie może być uciążliwy dla sąsiedztwa. Do spalania w kominku należy używać specjalnego drewna lub olejów (w przypadku biokominków). Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne.

Gdzie szukać wsparcia?

Podstawowym źródłem finansowania wymiany źródeł ciepła jest rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze. Więcej informacji o programie znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Gminy województwa pomorskiego, na terenie których obowiązywać będzie uchwała, będą mogły przystąpić do rządowego programu STOP SMOG, w którym można uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów dla inwestycji polegających na wykonaniu termomodernizacji i wymianie źródła ogrzewania w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, szczególnie należących do osób zagrożonych ubóstwem energetycznym.

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 

 

Źródło: pomorskie.eu