OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 6)

Burmistrz Brus

informuje o wyłożeniu - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, pok. nr 29, w godzinach pracy urzędu - do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów ewidencyjnych Czarniż i Męcikał w dniach 28.08.2020 r. – 27.10.2020 r.

Jednocześnie informuje się, że:

  1. w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać na piśmie na adres: Starostwo Powiatowe w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, zastrzeżenia i wnioski w sprawie przedmiotowego projektu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy o lasach),
  2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 19.06.2020 r.
  3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w UPUL są podstawą naliczenia podatku leśnego,
  4. poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych,
  5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls),
  6. dokumentacja została zamieszczona w poniższych załącznikach wraz z możliwością ściągnięcia

 

piątek, 28 sierpień 2020 08:51

Sierpniowa akcja poboru krwi w Brusach

Napisał

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach po raz kolejny zaprosił chętnych do udziału w mobilnej akcji poboru krwi przy Domu Strażaka w Brusach.

Krew oddało łącznie 19 osób. Tym samym uzyskano 8.150 ml życiodajnego płynu.

Akcja zrealizowana została we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Kolejne zaplanowano na 6 października i 8 grudnia br.

 

czwartek, 27 sierpień 2020 09:40

Narada sołtysów Gminy Brusy

Napisał

Burmistrz Brus Witold Ossowski spotkał się w środę, 26 sierpnia, z sołtysami Gminy Brusy. Narada odbyła się w świetlicy wiejskiej w Czyczkowach. Dotyczyła zbliżających się dożynek gminnych, zebrań wiejskich i funduszu sołeckiego.

Dożynki gminne w Brusach odbędą się w niedzielę, 13 września. Z powodu sytuacji epidemiologicznej zdecydowano o nieorganizowaniu zwyczajowego festynu, podczas którego trudno byłoby zachować obowiązujący reżim sanitarny. Rolnicy podziękują zatem za plony w bruskim kościele podczas uroczystej mszy św. o godz. 11.00. W kwestii przygotowywania wieńców, które są charakterystycznym elementem dożynek, sołectwa mają wolny wybór czy zechcą przygotować wieniec i dowolność co do jego formy.

Zbliża się okres jesiennych zebrań wiejskich w gminie Brusy. Zgodnie z propozycją burmistrza, zebrania w poszczególnych miejscowościach naszej gminy zostaną poprzedzone odrębnymi spotkaniami z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich. Pozwoli to na szczegółowe rozeznanie potrzeb danego sołectwa i indywidualne spojrzenie Gminy Brusy na możliwość ich realizacji. Usprawni to także przeprowadzanie późniejszych zebrań bezpośrednio z mieszkańcami. W kwestii funduszu sołeckiego podjęto decyzję o oszczędzaniu, które narzuca obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce.

Podczas wczorajszej narady poruszono również inne, ważne, bieżące tematy. Zastępca burmistrza Brus Krzysztof Gierszewski mówił o wspólnym tworzeniu z mieszkańcami Strategii Rozwoju gminy Brusy na lata 2021-2030 (wypełnij ankietę – klik). Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przedstawił zasady przeprowadzania tegorocznego spisu rolnego (klik), a pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii Agnieszka Drzewicka omówiła kwestie prawno-formalne dotyczące funkcjonowania tzw. „ogródków piwnych” przy punktach handlowych w gminie Brusy.

 

97938

97939

Inf. i fot. UM Brusy.

czwartek, 27 sierpień 2020 09:17

Stypendium socjalne dla uczniów z gminy Brusy

Napisał

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne         nie może być wyższa  od kwoty 528 zł netto.

W roku szkolnym 2020/2021 wnioski składać należy w terminie od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r., w siedzibie GZO w Brusach, ul. Armii Krajowej 1.

Druki wniosków można odbierać w sekretariatach szkół podstawowych z terenu gminy Brusy i GZO w Brusach. Osoby ubiegające się o stypendium szkolne proszone są o składanie kompletnych wniosków, co pozwoli na sprawne ich rozpatrywanie

Podczas składania wniosków prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa obowiązujących w czasie trwania COVID-19.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Gminny Zarząd Oświaty w Brusach
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy

tel. 52 395-29-28

 

 

czwartek, 27 sierpień 2020 09:15

II Turniej Buczki w Brusach!

Napisał

97935

Czy wiesz, że Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz? Rozejrzyj się, nagraj krótki filmik i pokaż, co zmieniło się w Twojej okolicy dzięki wsparciu ze środków unijnych. Na autorów najlepszych filmików czekają nagrody: 5 000zł, 3 000 zł i 2 000 zł!

Konkurs jest organizowany w ramach zbliżających się Dni Otwartych Funduszy Europejskich. DOFE to największa impreza związana z Funduszami Europejskimi w Polsce. To także część szerszej kampanii, prowadzonej przez Komisję Europejską: #europeinmyregion. Weekend kulminacyjny DOFE to 25-27 września. Na stronie www.dniotwarte.eu pojawią się wirtualne spacery, warsztaty, webinaria, koncerty oraz wiele innych atrakcji.

Aby wziąć udział w konkursie Bliżej niż myślisz należy zapoznać się z regulaminem (poniżej) i przesłać krótki film (maksymalna wielkość 100 MB) poprzez formularz zamieszczony na stronie: www.dniotwarte.eu/blizej-niz-myslisz. Formularz pojawi się po kliknięciu na niebieskie pole Zgłoś projekt od konkursu. Jeden Uczestnik może zgłosić jeden film konkursowy. Termin zgłoszeń mija 10 września. Wyniki konkursu poznamy 27 września na stronie dniotwarte.eu!

Mieszkańców gminy Brusy, którzy zdecydują się na zgłoszenie swojego filmu w ramach konkursu prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Brusach, nr tel. 52 39 69 308.

 

 97933

 

FILM PROMOCYJNY

 

Inf. UM Brusy. Źródło: www.dniotwarte.eu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach przypomina, że rodzice/opiekunowie NIE MUSZĄ składać obecnie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), ponieważ świadczenia te są przyznane do 31 maja 2021r.

Jednocześnie informujemy, że rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego  w każdej chwili mogą przystąpić do programu, składając wniosek.

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021, natomiast formą tradycyjną (papierową) – od dnia 1 kwietnia 2021.

 

 

środa, 26 sierpień 2020 08:46

Uwaga burze z gradem!

Napisał

97930